Evy

Evy Heyvaert (°1981)

Afgestudeerd als klinisch psychologe in 2004

 • Visumnummer 356381
 • Gevormd intervisor
 • Bijkomende lerarenopleiding
 • ervaring in verschillende sectoren:
  • palliatieve zorgen
  • gehandicaptenzorg
  • thuisbegeleiding autisme
 • Werkzaam als lesgever binnen de mentoropleiding Uniform voor de provincie Vlaams-Brabant
 • Werkzaam als klinisch psychologe in praktijk de Regenboog te schoonaarde

Als mens en psychologe vind ik het belangrijk dat kinderen, jongeren en volwassen kunnen groeien binnen hun eigen zijn.
De huidige maatschappij heeft vaak vele verwachtingen, in ons eigen leven hebben we verschillende rollen te vervullen. Veranderingen in levensfasen hebben vaak een groter effect dan je eerst had gedacht. Verwachtingen worden niet of anders ingevuld.

Ik wil graag binnen een veilig, vertrouwd kader samen met jou op weg gaan om verder te kunnen groeien, richting te geven aan je leven.
Door mijn werkervaring heb ik kennis van heel wat verschillende strekkingen en methodieken om hiermee samen aan de slag te gaan.

Zelf vind ik het ook heel boeiend om met kinderen en hun gezinscontext te werken. Ondanks de veelheid aan problematieken vind ik het belangrijk om elke persoon ook als individu te zien met een eigen levensverhaal, persoonlijkheid. Samen zoeken naar en ontdekken van de beste manier om hiermee om te gaan vind ik heel waardevol. Therapie is geen ik-jij verhaal, waarbij de therapeut alle waarheid in pacht heeft. Het is een samen- werken, een vertrouwensband creëren om samen op weg te kunnen gaan, inzichten te kunnen bieden.