Wat doen wij?

Als therapeut en supervisor vertrek ik vanuit een systemische visie. Ook mijn collega’s stellen de relaties en interacties tussen mensen centraal in hun gesprekken. Dit wil zeggen dat wij problemen steeds zullen benaderen als een wisselwerking tussen verschillende mensen en niet zo zeer als een uniek kenmerk van één individueel persoon. De situering van iedereen binnen menselijke relaties staat dan ook centraal.
Binnen een veilige context kan er geëxperimenteerd worden aan eigen oplossingen, concrete doelen, waarden en verwachtingen om zelf het eigen pad verder te bewandelen. Samen worden patronen en interacties binnen de menselijke relaties naar voor gebracht.

Als talentbegeleider in opleiding ben ik me volledig aan het onderdompelen in de wereld van snel denkende kinderen en jongeren met al dan niet een diagnose van hoogbegaafdheid. De focus op talent binnen deze opleiding vind ik een echte meerwaarde om naast de systemische bril mee in te zetten binnen therapie. Elke mens moet immers de kans krijgen om zijn talenten te ontdekken en hiermee aan de slag te gaan.

Door als collega’s nauw met elkaar samen te werken en op geregelde basis in overleg te gaan, is het mogelijk om in het kader van diagnostiek en schoolgerelateerde vragen samen observaties en onderzoeken uit te voeren. Dit om een ruim beeld te krijgen van de kinderen en jongeren waarover er bezorgdheden zijn. Samen werken we een onderzoeksplan uit en trachten we tot een helder besluit te komen. Wanneer nodig werken wij ook graag samen met externe partners, zoals CLB en scholen.

Naast therapeutisch werk is het ook mogelijk om een intelligentieonderzoek voor kinderen en jongeren aan te vragen. In een anderhalf uur à 2 uur durend onderzoek worden de mogelijkheden van de kinderen of jongeren uitgebreid getest op zowel verbaal als ruimtelijk inzicht. Dit resulteert in een totaal score of een intelligentiequotiënt. De resultaten worden uitgeschreven in een verslag. (Dit onderzoek kan een eerste stap zijn binnen een logopedisch proces dat opgestart wordt of kan nodig zijn op vraag van de school en het CLB.) De gegevens die hierin worden bekomen kunnen eveneens mee ingezet worden om kinderen en jongeren gerichter te begeleiden in hun zoektocht naar hun kwaliteiten en talenten.

Het eerste contact zal veelal gebeuren via telefoon (Laat gerust uw naam en nummer achter en ik contacteer u zo spoedig mogelijk.) of het contactformulier. Het eerste gesprek zal voornamelijk een kennismakingsgesprek zijn waarin we samen stilstaan bij doelen en verwachtingen.
Tijdens de sessies maken wij gebruik van zowel gesprekstechnieken, creatieve opdrachten als spelmethodieken. Wij proberen zo veel mogelijk bij te scholen en de vakliteratuur op te volgen om ook hier steeds nieuwe input te krijgen.