Wie zijn wij?

Eliska Vereecken (°1983)

 • Klinisch psychologe, afgestudeerd in 2008 aan Universiteit Gent
  • Erkenningsnummer bij de Psychologencommissie: 832108472
  • Visum: 288700
  • Lid van BVRGS
  • Lid van Konnektit
 • Opleiding relatie- en gezinstherapie bij Rapunzel vzw
 • Korte vorming Duplopoppen
 • Kortdurende opleiding Kindertherapie en begeleiding
 • Supervisor in relatie-en gezinstherapie
 • Talentbegeleider (in opleiding)
 • SCHIP opleiding gevolgd
 • Permanente bijscholing via vakliteratuur, studiedagen en opleidingen
 • Mama van Leander, Laura (✝), Aaron, Ruben en Arthur
 • Werkzaam als kinder-, relatie- en gezinspsycholoog in praktijk De Regenboog te Schoonaarde

Ik ben werkzaam als systemisch therapeut, systemisch supervisor en talentbegeleider (i.o.). Wanneer mensen vragen hebben, zich niet goed in hun vel voelen, nood hebben aan een nieuw perspectief en even op verhaal willen komen, zijn ze welkom. Ik bekijk verhalen zowel individueel als binnen de relatie of het gezin.

In het kader van talentbegeleiding vind ik het ook zeer leerzaam om kinderen en jongeren rond bepaalde thema’s samen te brengen in groeidagen en groeigroepen. Op deze momenten staan we in kleine groepen samen stil rond bepaalde thema’s en trachten we samen tot oplossingen of meer begrip hiervan te komen. Via psycho-educatie en opdrachten worden ook bepaalde principes duidelijker en ingeoefend. Naast de moeilijkheden van het werken in groepen, staan vooral de krachten hiervan centraal.

Dylan Fermans (°1994)

 • Klinisch psycholoog, afgestudeerd in 2021 aan Universiteit Gent
  • Visum: 347095
  • Erkend de beroepstitel van klinisch psycholoog te dragen door Agentschap Zorg & Gezondheid
  • Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)
  • Lid van de Psychologencommissie (Compsy) met erkenningsnummer: 0721790262
 • Psychologisch consulent, afgestudeerd in 2018 aan VIVES Hogeschool Kortrijk
 • Permanente bijscholing via vakliteratuur, studiedagen en opleidingen
 • Sedert 2019 werkzaam bij praktijk De Regenboog te Schoonaarde
 • Verscheidene certificaten, getuigschriften en ervaring binnen veiligheidsberoepen

Volgens mij stopt de ontwikkeling niet na de kindertijd en is het niet abnormaal dat mensen ergens in hun leven vastlopen of te kampen hebben met bepaalde obstakels of (emotionele) moeilijkheden. De weg naar hulpverlening is een goede eerste stap. Laten wij vervolgens samen de route verder bewandelen in alle veiligheid.

Bij mij kunnen kinderen, jongeren en volwassenen terecht voor zowel individuele, alsook (contextuele) relatie- en gezinstherapie, psychodiagnostisch onderzoek (o.a. beleving, intelligentie, executieve functies) en psychologische dienstverlening geënt op uiteenlopende hulpvragen en problematieken, waaronder gedrags- en emotionele problemen, existentievragen en zingeving, slaapproblemen en psychosomatiek, hechtingsproblemen, persoonlijkheid, psychose, verslaving, enzovoort. Tevens bied ik (talentgerichte) coaching aan op vlak van onder andere leerproblemen, assertiviteit, executieve functies.

Ik sta garant voor een huiselijke, open, empathische sfeer en doelgericht klimaat. Hiertoe hanteer ik een holistische best-fit aanpak bij zowel individuele als contextuele problemen; verdiepend en op maat en tempo van de cliënt. U kan vertrouwen op de meest recente en wetenschappelijke behandeltechnieken binnen het kader van het HGD-model.

Annelien Dechamps (°1995)

 •  Psychologisch consulent, afgestudeerd in 2016 aan VIVES Hogeschool Kortrijk
 • Klinisch orthopedagoog, afgestudeerd in 2020 aan Universiteit Gent
  • Visum: 323691
  • Erkend de beroepstitel van klinisch orthopedagoog te dragen door Agentschap Zorg en Gezondheid
  • Lid van de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen (VVO)
 • Certificaat Life Space Crisis Intervention (LSCI) training bij vormingscentrum CREATE
 • Permanente bijscholing via vakliteratuur, studiedagen en opleidingen
 • Werkzaam als (praktijk)lector op VIVES Hogeschool Kortrijk binnen de opleidingen graduaat orthopedagogisch begeleider en bachelor in de toegepaste psychologie.
 • Werkzaam als klinisch orthopedagoog in praktijk De Regenboog te Schoonaarde.

Als mens ontwikkelen we gedurende ons hele leven. Iedere ontwikkelingsfase biedt nieuwe uitdagingen en keuzes. Als psychologisch consulent en klinisch orthopedagoog ben ik geschoold in het ondersteunen van deze ontwikkeling en het begeleiden van personen met emotionele of andere moeilijkheden. Verder sta ik in voor coaching van kinderen of jongeren en hun context, met inbegrip van opvoedingsondersteuning.

In eerste instantie zullen we zoeken welke hindernissen u of uw kind tegenkomt. Indien nodig kan diagnostisch onderzoek uitgevoerd worden voor het vaststellen van ontwikkelings- of leerproblemen. Verder gaan we samen op pad om inzicht te krijgen in moeilijkheden, met als doel belemmeringen gericht aan te pakken. Ik sta klaar om u met een luisterend oor en op uw tempo bij te staan tijdens dit proces.

Hanne Degroote (°1996)

Voordat ik mijn masteropleiding begon, heb ik in 2018 mijn diploma Bachelor in de Toegepaste Psychologie behaald in Hogeschool VIVES Kortrijk. Binnen deze opleiding liep ik stage in AZ Delta Roeselare op de psychiatrische crisisafdeling.

Vervolgens studeerde ik als klinisch psychologe af in 2021 aan de universiteit van Gent, waar ik mijn stage in praktijk Amandus en praktijk De Regenboog volbracht. Na de stage kreeg ik de kans om mij bij het team aan te sluiten en er als zelfstandig psychologe aan de slag te gaan. 

Als psychologe beoog ik om van de therapieruimte een veilige plek te maken waarbij je, als cliënt(systeem), centraal staat. Ik vind het heel waardevol als je jezelf kan zijn en vrij kan spreken. Ik geloof in het belang van een goede therapeutische relatie en tracht hiervoor de nodige tijd en aandacht te voorzien. Ik ben gedreven om samen met jou na te gaan wat momenteel de vooruitgang van je leven tegenwerkt. Samen zullen we reflecteren over de manier waarop we de obstakels op jouw pad naar persoonlijke groei kunnen oplossen. Jij bent de expert over hoe je je leven beleeft. Als je het gevoel hebt even vast te zitten, dan kan een kleine onderbreking reeds een groot effect hebben en je verder op je pad helpen. Hierbij laat je toe om voor jezelf te zorgen, maar je hoeft het niet alleen te doen.

Graag wil ik samen met jou, en eventuele belangrijke anderen in jouw leven, kijken naar wat ik voor jou kan betekenen. Ik beluister je unieke verhaal en door middel van afstemming geven we richting aan de begeleiding. Dit doen we aan de hand van een brede blik, waarbij rekening gehouden wordt met de context waarin je je bevindt. Gesprekken vormen gelegenheden om over jezelf en relaties te reflecteren.

Ik streef er naar om mij op frequente basis bij te scholen via opleidingen, vormingsdagen en workshops.