Hanne

Hanne Degroote (°1996)

Voordat ik mijn masteropleiding begon, heb ik in 2018 mijn diploma Bachelor in de Toegepaste Psychologie behaald in Hogeschool VIVES Kortrijk. Binnen deze opleiding liep ik stage in AZ Delta Roeselare op de psychiatrische crisisafdeling.

Vervolgens studeerde ik als klinisch psychologe af in 2021 aan de universiteit van Gent, waar ik mijn stage in praktijk Amandus en praktijk De Regenboog volbracht. Na de stage kreeg ik de kans om mij bij het team aan te sluiten en er als zelfstandig psychologe aan de slag te gaan.

Als psychologe beoog ik om van de therapieruimte een veilige plek te maken waarbij je, als cliënt(systeem), centraal staat. Ik vind het heel waardevol als je jezelf kan zijn en vrij kan spreken. Ik geloof in het belang van een goede therapeutische relatie en tracht hiervoor de nodige tijd en aandacht te voorzien. Ik ben gedreven om samen met jou na te gaan wat momenteel de vooruitgang van je leven tegenwerkt. Samen zullen we reflecteren over de manier waarop we de obstakels op jouw pad naar persoonlijke groei kunnen oplossen. Jij bent de expert over hoe je je leven beleeft. Als je het gevoel hebt even vast te zitten, dan kan een kleine onderbreking reeds een groot effect hebben en je verder op je pad helpen. Hierbij laat je toe om voor jezelf te zorgen, maar je hoeft het niet alleen te doen.

Graag wil ik samen met jou, en eventuele belangrijke anderen in jouw leven, kijken naar wat ik voor jou kan betekenen. Ik beluister je unieke verhaal en door middel van afstemming geven we richting aan de begeleiding. Dit doen we aan de hand van een brede blik, waarbij rekening gehouden wordt met de context waarin je je bevindt. Gesprekken vormen gelegenheden om over jezelf en relaties te reflecteren.

Ik streef er naar om mij op frequente basis bij te scholen via opleidingen, vormingsdagen en workshops.